info@irankhodro3040.com

آیا فروش خودروهای فروش فوق العاده مجاز است؟

۲ بازدید
آیا فروش خودروهای فروش فوق العاده مجاز است؟

آیا فروش خودروهای فروش فوق العاده مجاز است؟

- با توجه به اینکه در سند خودرو (برگ سبز) درج گردیده است که خودرو در رهن خودروساز است، هرگونه فروش خودرو به غیر، تخلف محسوب شده و فروش مال غیر محسوب شده و امکان شکایت از سوی خودروساز علیه متخلف امکان پذیر است.

- براساس قوانین قضایی کشور، فروش مال غیر مجازاتی مانند حبس، جریمه نقدی و .... را شامی می گردد.

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب ثبت نمایید
نظرات سایر کاربران در مورد این مطلب
کلمات کلیدی